Tworzenie kreatywnych i inteligentnych modułów edukacyjnych

To, czego potrzebujesz do wdrożenia kreatywnych i inteligentnych modułów nauczania, to system, który oferuje możliwości wypełnienia koncepcji dydaktycznej życiem i zaprezentowania treści nauczania w uporządkowany i atrakcyjny sposób.

Kreatywność oznacza przygotowanie treści i tematów nauczania w sposób multimedialny i interaktywny. W LMS3 mamy wiele możliwości w tym zakresie. Na przykład, można użyć elementów H5P do implementacji interaktywnych grafik i filmów, osi czasu, przesuwanych obrazów i wielu innych rozwiązań.

Inteligentne oznacza, że moduł edukacyjny może kontrolować udostępnianie rozdziałów zgodnie z różnymi kryteriami, takimi jak okres po rejestracji (jeden rozdział na tydzień) lub zgodnie z wynikami (zdany test) lub, w kontekście koncepcji blended learning, po uczestnictwie w webinariach lub wydarzeniach twarzą w twarz.

Wysyłanie powiadomień do uczniów to kolejny punkt, który sprawia, że e-learning jest inteligentny.

Trzy fundamenty udanych modułów szkoleniowych z LMS3:


Twoja koncepcja dla Twoich wymagań:

 • Harmonogram kursu
 • Logiczna sekwencja i wykorzystanie mediów
 • Definiowanie i weryfikacja celów nauczania
 • Komunikacja przed/ w trakcie/ po kursie

Przygotowanie treści:

 • Zintegrowane teksty, obrazy, filmy
 • Wykorzystanie elementów interaktywnych
 • Orientacja za pomocą pól informacyjnych
 • Podsumowania

Kontrola i pomiar skuteczności:

 • Automatyczne przyznawanie punktów za wyniki w testach
 • Przyznawanie punktów za udział w webinarze
 • Publikacja kolejne lekcji i kursów
 • Statystyki kursu i uczestników

Kontroluj i mierz skuteczność nauki!

Inteligentne projektowanie kursów oznacza, że możesz kontrolować wyniki uczniów za pomocą zaawansowanego panelu trenera, przydzielać punkty za ćwiczenia realizowane poza platformą LMS3 lub śledząc skuteczność swojej oferty edukacyjnej w raportach.

Sharing Love from Hamburg