Wykorzystanie istniejących modułów edukacyjnych SCORM w LMS3

Posiadasz już moduły edukacyjne dla swoich szkoleń i chciałbyś wykorzystać je w LMS3 (w systemie TYPO3)? Dzięki modułowi SCORM Player możesz z łatwością zintegrować te treści.

SCORM Player jest również idealnym rozwiązaniem, jeśli w przyszłości planujesz nie tylko tworzyć własne materiały bezpośrednio w LMS3, ale także chcesz mieć możliwość zakupu modułów szkoleniowych od innych dostawców treści.

Dzięki integracji pakietu SCORM z LMS3 istnieje możliwość publikowania kolejnych rozdziałów lub certyfikatu po pomyślnym ukończeniu modułu szkoleniowego.

Wkrótce udostępnimy raporty dla trenerów i dodamy więcej funkcji. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz używać SCORM w TYPO3.

Kompatybilne i zweryfikowane z poniższymi narzędziami do authoringu:

Rise SCORM 2004

Rise SCORM 1.2.

Captivate SCORM 2004 2nd Edition

Captivate SCORM 2004 3rd Edition

Captivate SCORM 2004 4th Edition

iSpring 10 SCORM 2004 4th Edition

iSpring 10 SCORM 2004 3rd Edition

iSpring 10 SCORM 2004 2nd Edition

iSpring 10 SCORM 1.2.

Storyline 360 SCORM 2004

Storyline 360 SCORM 1.2.

Lectora Online SCORM 2004

Easygenerator SCORM 2004

Easygenerator SCORM 1.2.

IsEasy SCORM 2004

IsEasy SCORM 1.2.

SmartBuilder SCORM 2004

Sharing Love from Hamburg