Twórz treści edukacyjne bezpośrednio w systemie LMS3 i eksportuj je jako pakiet SCORM

Wiele platform edukacyjnych obsługuje standard e-learningowy SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Treści edukacyjne mogą być udostępnione za pośrednictwem SCORM i odtwarzane w czasie rzeczywistym na zewnętrznej platformie zgodnej z tym standardem (takiej jak Moodle, Ilias i Blackboard).

Postępy w nauce osób uczących się i samo ukończenie pakietu edukacyjnego mogą być śledzone przez trenerów w LMS poprzez odniesienia w SCORM i oceniane w narzędziu do raportowania.

Moduły edukacyjne SCORM są w większości tworzone przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (desktopowego lub on-line). Dzięki modułowi "LMS3 SCORM" można teraz również używać systemu TYPO3 jako platformy do authoringu. Eksport może odbywać się do wersji SCORM 1.2 i 2004.

Zaleta rozwiązania LMS3 SCORM jest oczywista. Treść jest przechowywana centralnie, więc może być tworzona i zmieniana przez różnych redaktorów. Dodatkowo wszechstronna platforma LMS3 umożliwia realizację praktycznie dowolnego scenariusza biznesowego - od narzędzia do generowania pakietów SCORM wykorzystywanych w narzędziach zewnętrznych (np. innych LMSach), aż po kompletne rozwiązanie do e-nauczania!

Wariant 1:
Zawartość w LMS3, do której odwołuje się SCORM

W tym wariancie rzeczywista zawartość pozostaje w LMS3 (w systemie TYPO3) i jest przywoływana w pakiecie SCORM za pośrednictwem strony ramki HTML. Zaletą jest to, że zawartość jest aktualizowana w czasie rzeczywistym; nie jest konieczne ponowne importowanie lub eksportowanie. Dostęp do treści jest jednak chroniony poprzez autologin, a połączenie z Internetem jest niezbędne.

Wariant 2:
Statyczny eksport treści w formacie SCORM

W przypadku tego eksportu cała zawartość edukacyjna z LMS (zawartość stron TYPO3) jest eksportowana statycznie. Zaletą tego wariantu jest to, że można użyć szablonu z menu nawigacyjnym, przy czym kliknięcia w menu są również liczone jako odsłony strony w LMS. Pakiet SCORM działa również bez dostępu do Internetu, pod warunkiem, że jest obsługiwany przez LMS lub środowisko uruchomieniowe.

Wariant 3:
Statyczny eksport treści w formacie HTML5

Nie korzystasz z platformy edukacyjnej lub chciałbyś udostępnić treści offline? W takim razie możesz skorzystać z opcji statycznego eksportu w postaci pakietu HTML5. Treści te można następnie udostępnić w systemie plików, czy to w Internecie lub intranecie, czy też jako plik do pobrania dla uczestników szkolenia.

Chciałbyś użyć modułu SCORM dla swoich treści e-learningowych?

Z przyjemnością zapewnimy dostęp do wersji demonstracyjnej lub zaprezentujemy rozszerzenie na spotkaniu internetowym.

Jeśli chcesz poprosić o wycenę, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. 
 

Poproś o demo już teraz!

Sharing Love from Hamburg