Zum Hauptinhalt springen

Tworzenie treści TYPO3 i eksportowanie ich jako pakiet SCORM

Wiele platform edukacyjnych wspiera standard e-learningowy SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Treści nauczania mogą być przywoływane przez SCORM i odtwarzane w czasie rzeczywistym w platformie edukacyjnej, która jest zgodna z tym standardem (takiej jak Moodle, Ilias i Blackboard).


Postępy w nauce uczestników i ukończenie pakietu szkoleniowego mogą być śledzone przez trenerów w LMS poprzez odniesienia w SCORM i oceniane w narzędziu raportującym.

Moduły szkoleniowe SCORM są najczęściej tworzone przy użyciu oprogramowania desktopowego. Z LEARNTUBE! Rozszerzenie "TYPO3 SCORM" pozwala teraz na wykorzystanie TYPO3 jako platformy autorskiej. Eksport może odbywać się w SCORM w wersji 1.2. i 2004.

Zaleta rozwiązania opartego na sieci jest oczywista. Treść jest przechowywana centralnie i może być tworzona i zmieniana za pomocą różnych edytorów.

Strony TYPO3 przywołane w SCORM

W tym wariancie właściwa treść pozostaje w systemie TYPO3 i jest przywoływana w pakiecie SCORM poprzez stronę ramki HTML. Zaletą jest to, że zawartość jest aktualizowana w czasie rzeczywistym; nie jest konieczne ponowne importowanie lub eksportowanie. Dostęp do treści jest jednak chroniony poprzez autologin.

Statyczny eksport zawartości jako SCORM

Przy tym eksporcie cała zawartość stron TYPO3 jest eksportowana statycznie. Zaletą tego wariantu jest możliwość wykorzystania szablonu z menu nawigacyjnym, przy czym kliknięcia w menu są również liczone jako odsłony w systemie LMS. Pakiet SCORM działa również bez dostępu do Internetu, pod warunkiem, że jest on obsługiwany przez system LMS lub środowisko uruchomieniowe.

Statyczny eksport zawartości jako HTML5

Nie korzystasz z platformy edukacyjnej lub chciałbyś udostępnić treści w trybie offline? Następnie można skorzystać z opcji statycznego eksportu w postaci pakietu HTML5. Zawartość ta może być następnie udostępniona w systemie plików, w Internecie lub intranecie, lub jako plik do pobrania dla uczniów.

Chciałbyś wykorzystać TYPO3 SCORM Extension dla swoich treści e-learningowych?

Z przyjemnością udzielimy Ci dostępu do wersji demonstracyjnej lub zaprezentujemy rozszerzenie podczas spotkania internetowego.


Jeśli chcesz poprosić o wycenę, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Zamów demo już teraz!

Sharingfrom Hamburg